Z działań Sekcji Naukowej Zaburzeń Psychicznych u Pacjentów Niepełnosprawnych Intelektualnie PTP

W roku 2017 członkowie Sekcji Naukowej Zaburzeń Psychicznych u Pacjentów Niepełnosprawnych Intelektualnie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w brali udział w projekcie badawczym Mental health, human rights and standards of care przeprowadzanym na zlecenie WHO. Obejmowało ono kraje europejskie w tym Polskę. Badanie to dotyczyło standardów opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie przebywającymi w instytucjach całodobowych. Oceniano między innymi warunki pobytu, dostęp do opieki medycznej, w tym psychiatrycznej, standardy realizacji najważniejszych praw takich jak prawo do  podejmowania samodzielnych decyzji, możliwość kontaktu z innymi osobami, udział w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, politycznym. Badanie zostało przeprowadzone w trzech domach pomocy społecznej i obejmowało przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami i pracownikami tych ośrodków. podsumowanie wyników badań ze wszystkich krajów europejskich zostało opublikowane na stronie internetowej WHO oraz w czasopiśmie THE GUARDIAN:

 https://www.theguardian.com/society/2018/jun/05/europes-mental-health-institutions-uniformly-substandard-says-who

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem.

 

Leave a Reply