O Oddziale Śląskim

Nowy Zarząd Oddziału wybrany w dniu 20.04.2016

Przewodniczący: Dr n.med. Krzysztof Krysta 

Członkowie Zarządu Oddziału

Prof. Irena Krupka-Matuszczyk – wiceprzewodnicząca zarządu
Dr Maciej Matuszczyk – sekretarz
Lek. Jacek Przybyło – skarbnik
Lek. Ewa Rudzka-Jasińska – członek zarządu
Lek. Krzysztof Kotrys – członek zarządu
Dr hab. Robert Pudlo – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Lek. Jacek Przyłudzki (przewodniczący)
Dr Ireneusz Jelonek
Lek. Danuta Korniak

Sąd koleżeński:
Dr hab. Piotr Gorczyca (przewodniczący)
Dr Katarzyna Girczys-Połedniok
Lek. Andrzej Kareł
Dr Tomasz Mędrala
kol. Małgorzata Pudlo
Adres Oddziału:
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM
Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
e-mail: oddzial_slaski@psychiatria.org.pl
tel./fax 032 205 92 60

Kontakt do sekratarza oddziału:
dr Maciej Matuszczyk, mm[znak małpy]psychiatria.pl, tel. 601 349 889