Nowoprzyjęci -styczeń 2018

Witam! Na ostatnim zebraniu zarządu Oddziału Śląskiego PTP, przyjęliśmy w poczt członków Towarzystwa: Monika Nawój Diana Szczygielska-Lewandowska Edyta Laskowska Aleksandra Haduła Kunert Łukasz Adam Jaskólski Hanna Polak-Zając Barbara Chojnowska-Ligęska Sabina Nadajczyk-Janik Robert Warzecha Arkadisz Cieślik Joanna Dudniczenko Marta Rożkowska Anna Czytaj dalej….

Nowy numer Psychiatrii Polskiej

Pojawił się nowy numer Psychiatrii Polskiej dostępny dla członków PTP. Tematami wiodącymi są ICD-11, Zdrowie Psychiczne oraz Biochemia zaburzeń psychicznych. Zapraszamy do pobrania na stronę “Wydawnictwa do pobrania” w zakładce dostępnej po zalogowaniu się na swoje konto.